Aktier

Det finns mycket att säga om aktier och aktiemarknaden!

Men vad är en aktie eller ett aktiebrev i praktiken och även i teorin? En aktie är en andel i ett aktiebolag. Aktien motsvarar en kapitalinsats från den som köper aktien. Alla aktier i ett aktiebolag bildar ett aktiekapital dvs det kapital som alla aktieägare tillsammans betalt för att få äga en del av företaget.

I grunden är en aktie faktiskt en rätt till bolagets tillgångar och resultat efter det att bolagets fordringsägare fått sitt.Värdet på en aktie bestäms av företagets lönsamhet och aktiekapital. I ett aktiegolag kan antalet aktier och aktiekapitalet förändras vid b la en nyemission eller split.

 

Klicka dig vidare för mer information!