Human- och affärsjuridik inom samma advokatbyrå?

Human- och affärsjuridik inom samma advokatbyrå?

En advokatbyrå kan vara spetsinriktad mot exempelvis familjerätt eller affärsrätt. Det finns även de som är breda och hanterar ärenden inom flera olika delar inom advokatyrket. Att som privatperson förstå vilka olika inriktningar som finns är däremot inte alltid lätt.

Vad är humanjuridik?

Humanjuridik är ett brett begrepp utan någon exakt definition. Men generellt menas juridiska frågor för privatpersoner. Frågor där människan står i centrum. Detta i kontrast mot affärsjuridik där ett företag (inte en människa) står i centrum.

Det betyder även att det finns en rad inriktningar inom humanjuridik så som familjerätt, brottsrätt och arvstvister. En advokatbyrå som anger sig vara specialist på humanjuridik har alltså ändå en mycket bred kompetens.

Vad är affärsjuridik?

Affärsjuridik är därmed juridiska frågor som är kopplade till ett företag. Skulle en affär ske mellan två privatpersoner, och en tvist uppstå, är det ändå humanjuridik. Det behöver alltså vara ett företag inblandat för att det ska klassas som affärsjuridik.

Företag behöver exempelvis hjälp med att utforma avtal och kontrakt. Men även att tolka avtal för att förstå hur texterna eventuellt kan tolkas på olika sätt.

Behövs advokatbyrå med spetskompetens?

  • Ja

Är det ett komplicerat fall kan det vara genomtänkt att anlita en advokatbyrå som specialiserat sig inom detta område. De större företagen har exempelvis egna advokater, eller byråer, som enbart hjälper just detta företag gällande juridiska frågor. De blir därmed mycket insatta i företagets ekonomi och verksamhet och kan anpassa arbetet utifrån det.

För privatpersoner anlitas ofta en advokatbyrå med spetskompetens vid vårdnadstvister. Det är då specialister inom familjerätt.

  • Nej

Vid enklare brottsmål, testamenten eller bouppteckningar behövs inte någon unik spetskompetens. Det är i regel frågor som en advokatbyrå kan hantera utan fördjupad kunskap inom området. En fördel att anlita en allmän advokat är att priset eventuellt kan vara lägre. Men det behöver inte vara så.

Inledande samtal är oftast gratis

Det är mycket vanligt att en advokatbyrå erbjuder gratis inledande samtal med klienterna. Under detta samtal får situationen beskrivas varpå advokaten kan avgöra vilket arbete som ligger framför. De kan därmed förklara processen, kostnadsnivåer och vad som krävs av personen.

Eftersom kostnaden för att anlita en advokat ofta är hög är det även viktigt att kontrollera med hemförsäkringen gällande om ersättning kan ges.